Bestuur

Het bestuur 2018 – 2019 “‘vo de wind” bestaat uit:

Voorzitter: Thomas Renders
voorzitter@boreaseindhoven.nl

Secretaris: Tobias Sytsma
secretaris@boreaseindhoven.nl

Penningmeester: Anne-Roos Strik
penningmeester@boreaseindhoven.nl

Commissaris Huisvesting en privacycommissaris: Laurence Keijzer
commissarishuisvesting@boreaseindhoven.nl

Algemene bestuursmail: bestuur@boreaseindhoven.nl