Reservering valk

“John McDon Fitzgerald Jean-Claude Marie François Amadeus Prosper Cyrille Oscar van den Bollenwinkel”

a.k.a.

“De Bolle”

Uitleenprijs per dag: € 30,-
Borg: € 70 per uitleenperiode
Benodigd brevet: aspirant schipper, schipper I of schipper II

Indien een boot wordt geleend voor 7 of meer aaneengesloten dagen krijgt men 10% korting op de uitleenprijs.

Uitleen is onder de voorwaarden genoemd in het “Uitleenregelement Verenigingsmateriaal”.

Aanvraag tot reservering geschiedt door een e-mail te sturen naar bestuur@boreaseindhoven.nl waarin vermeld staat om welke periode en om welke boot het gaat. Via deze link kan de beschikbaarheid van de boot gecontroleerd worden.