Reservering FJ

 

 “Foeke”


Uitleenprijs per dag: € 10,-
– Per dagdeel (<4 uur): € 5,-
Borg: € 20 per uitleenperiode
Benodigd brevet: geen; toestemming van bestuur/OC voldoet

Wil je “Foeke” reserveren stuur dan een mail naar:

bestuur@www.stud.tue.nl/~boreas

Indien een boot wordt geleend voor 7 of meer aaneengesloten dagen krijgt men 10% korting op de uitleenprijs.

Uitleen is onder de voorwaarden genoemd in het “Uitleenregelement Verenigingsmateriaal”.

Reservering via internet is onder voorbehoud – definitieve toewijzing gebeurt door het bestuur.